Adresa : Zrenjanski put 139e,
11211, Beograd Borča
Fixni : 00381 11 2960 574
Email : info@palisada.rs
Radno vreme : Ponedeljak -
Petak 08:00 - 16:00

Prepreke za puteve predstavljaju najveći stepen zažtite protiv ulaska neovlašćenih vozila. Područja delovanja : ambasade, vladini objekti, skladišta, instituti, elektrane, industrijska područja, vojne ustanove, aerodromi i ostale visoko sigurnosne oblasti.

Zaustavna klinasta barijera K12

Zaustavna klinasta barijera K12, može delovati kao samostalna jedinica, i u kombinaciji sa drugim industrijskim kapijama, sa rampama za puteve i potapajućim stubovima sa namerom poboljšanja zaštite protiv prolaza vozila. Barijera se podigne i zatvori prolaz (automatski ili posredstvom službe bezbednosti) za 3,5 sekunde. U slučaju povišene bezbednosti dodatni akumulator skraćuje vreme podizanja na 1 sekund! U spuštenom položaju, barijera je poravnata sa asfaltom. Zaustavna klinasta barijera je u ponudi u širinama od 2 do 4 metra. Barijera je u podignutom položaju visoka 1,2 metra.

GALERIJA SLIKA

panelna ogradapanelna ogradapanelna ogradapanelna ograda

TEHNIČKI PODACI

 • Otpornost na udar : 1.800 kJ oz. 7,5 t pri 80 km/h
 • Velika brzina delovanja : (3,5 sekundi ; 1 sekunda opciono)
 • Plitko temeljenje (400mm)
 • Veoma vidljiv barijerni element, sa trepćućim osvetljenjem
 • Kruta konstrukcija, koji poseduje veliku otpornost na udar
 • Jednostavna i brza montaža
 • TRI-PROTECT® antikorozivna zaštita
 • Niski troškovi održavanja
 • Mogućnost montaže pri svim klimatskim uslovima
 • Visoka otpornost na pritisak – Masivna vozila bez problema prelaze preko barijere, u spuštenom položaju
 • Ručno upravljanje u slučaju nestanka električne energije
 • Testirano i serftifikovano prema standardima DOS K12 in PAS 68–2007