Adresa : Zrenjanski put 139e,
11211, Beograd Borča
Fixni : 00381 11 2960 574
Email : info@palisada.rs
Radno vreme : Ponedeljak -
Petak 08:00 - 16:00

Potapajući stubovi su namenjeni za nadzor i kontrolu prometa u urbanim sredinama i za kontrolu ulaza u objekte posebne namene kao što su vojni objekti, vladini objekti, ambasade, banke itd…

Stubovi su izrađeni od jakih čeličnih cevi različitih dimenzija. Stubovi u spuštenom položaju omogućuju prolaz najtežih vozila (razred 60). Svi stubovi su opremljeni hidrauličnim pogonom.

Prednost stubova je u makimalnom prenosu snage, i u delovanju pri svim vremenskim uslovima.

Sa jednom pogonsko-nadzornom jedinicom, možemo upravljati sa više stubova. Brzina podizanja stuba je prilagodljiva. Pogonsko-nadzorna jedinica se može ugraditi u kućište stuba, ali se mora napajati iz odvojenog kućišta.

Stub CP 275, stub SP 275-900 (K4), i stub K12

Potapajući stubovi se mogu postaviti pojedinačno, ili se instalirati kao deo postojećeg bezbednosnog sistema. Sa postavljanjem stubova u liniji, može se zatvoriti prolaz bilo koje širine. Stubovima se može upravljati u tom slučaju preko jedne pogonsko-nadzorne jedinice, pa se ručno mogu spuštati pojedinačno. Radi veće sigurnosti korisnika, sistem potapajućih stubova se može nadograditi sa optičkim i akustičkim znacima upozorenja, i induktivnim petljama, koji su ugrađeni na i oko stubova

Stubovi tipa CP su visine 750 mm, kao što je propisano u uredbi o visinama uređaja za regulisanje saobraćaja. Potapajući stubovi tipa SP 275-900 su namenjeni za visoko bezbednosne objekte, i njihova visina je 900 i 1.100 mm.

Prednosti stubova

 • Kratak momenat podizanja i spuštanja
 • Neograničena širina prolaza koji se obezbeđuje
 • Pojedinačne ili zajedničke kontrolno-nadzorne jedinice
 • Čvrsta konstrukcija izrađena od čelika sa visokom čvrstoćom
 • Kompaktna verzija sa ugrađenim ili odvojenim pogonsko-nadzornim jedinicama
 • Naletni element stuba je u ponudi od nerđajućeg čelika (samo tip CP)

GALERIJA SLIKA

panelna ogradapanelna ogradapanelna ogradapanelna ogradapanelna ograda

TEHNIČKI PODACI

 • Različiti tipovi osvetljenja polopca stuba
 • TRI-PROTECT® antikorozvna zaštita
 • Mali troškovi održavanja
 • Ručno upravljanje u slučaju nestanka struje
 • Automatsko spuštanje (opcija)
 • Stubovi su sertifikovani u skladu sa BS PAS 68 in US DOS SD-STD-02.01 Rev. A; Mart 2003 (samo za tip SP 275-900)